Доска объявлений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Подать Объявление       Мои Объявления       Поиск Объявлений UKR  

 Работа и бизнес : Курсы, образование : Повышения квалификации

Все объявления  
   Текст обьявления  |  Контакты

Навчально-Науковий центр підвищення кваліфікації та додаткових освітніх послуг української інженерно-педагогічно ї академії

українська інженерно-педагогічна академія
єдиний державний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки фахівців для системи професійно-технічної освіти, здійснює підвищення кваліфікації:

викладачів загальнопрофесійної і професійно-теоретично ї підготовки, професійно-технічних навчальних закладів (птнз), внз і-іі рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (мнвк), учбово-курсових комбінатів (укк), підприємств, установ, організацій, які здійснюють освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти за напрямком професійна освіта в галузі:
- енергетики;
- електроніки;
- телекомунікацій та зв’язку;
- комп’ютерних технологій;
- машинобудування;
- зварювання;
- охорони праці;
- транспорту;
- харчових технологій;
- технологій виробів легкої промисловості;
- дизайну;
- хімічних технологій;
- нафтогазової справи;
- електромеханіки;
- економіки;
- видавничо-поліграфічн ої справи;
- метрологіі, стандартизації та сертифікації.


За спеціальностями:
- економіка підприємств, маркетинг та менеджмент;
- електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок;
- автоматизовані системи управління промисловими установками;
- комп’ютерні технології в управлінні та навчанні;
- комп’ютерні системи та мережі;
- технологія і обладнання автоматизованного виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні;
- комп’ютерні технології машинобудівного виробництва;
- технологія та обладнання зварювального виробництва;
- експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту;
- експлуатація та ремонт промислового транспорту;
- машини та апарати хімічних виробництв;
- електроенергетика;
- метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні;
- поліграфічне виробництво;
- технологія харчової промисловості та організація громадського харчування;
- технологія текстильної та легкої промисловості;
- моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів;
- проектування стилю людини та середовища;
- безпека життєдіяльності та охорони праці;
- основні процеси хімічних виробництв.

Інженерних працівників підприємств, організацій, установ різних форм власності та підпорядкування за галузевими напрямками:
- зварювання;
- електромеханіка;
- машинобудування;
- теплоенергетика;
- електротехніка та електротехнології;
- технологія виробів легкої промисловості;
- хімічна технологія;
- менеджмент;
- системна інженерія.



Професорсько-Викладац ький склад внз ііі-іv рівнів акредитації має можливість пройти стажування на 23 кафедрах академії:
- інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва;
- металорізального обладнання і транспортних систем;
- опору матеріалів і теоретичної механіки;
- електроенергетики;
- теплоенергетики та енергозбереження;
- охорони праці, стандартизації та сертифікації;
- радіоелектроніки і комп’ютерних систем;
- систем управління технологічними процесами та об’єктами;
- інформатики та комп’ютерних технологій;
- технологій і дизайну;
- хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій;
- технологій харчової промисловості;
- поліграфічного виробництва та комп’ютерної графіки;
- українознавства та політології;
- креативної педагогіки та інтелектуальної власності;
- економіки підприємницької та освітньої діяльності;
- менеджменту;
- педагогіки та методики професійного навчання;
- філософії, психології та освітніх технологій;
- іноземних мов;
- вищої та прикладної математики;
- фізики, теоретичної та загальної електротехніки;
- фізичного фиховання.

Академія має можливість відповідно договорів з провідними підприємствами та організаціями м. Харкова, ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації з сучасними обладнанням, технологіями, устаткуванням.
Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі ліцензії серії аг 508735 виданої міністерством освіти і науки, молоді та спорту україни 10. 05. 2011 р. Та сертифікату про акредитацію серії рд-іv 218195 виданої монмс 04. 11. 2009 р.
Стажування проводиться відповідно до вимог положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, затвердженного наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни від 11. 05. 1993 р. 132, зареєстровано в міністерстві юстицій україни 12 липня 1993 р. За 87.

Програма курсу розрахована на 120- 150 годин і включає:
- галузеву підготовку
- психолого-педагогічну підготовку
із застосуванням мультимедіа, дистанційної форми навчання.
Форма навчання – вечірня та заочна.
Вартiсть навчання – 1000 грн. Термін підготовки 6 тижнів.
По закінченню курсів видається свідоцтво установленого зразка міністерства освіти і науки україни.
Початок занять по мірі комплектації груп.

Перелік документів
1. Лист-Заява на ім’я ректора, від керівника навчального закладу або установи.
2. Копія паспорту.
3. Копія ідентифікаційного коду.

Прийом документів за адресою:
61003, м. Харків
українська інженерно-педагогічна академія
вул. Університетська, 16.
Корпус 4, кімната 124
відповідальна леонова алла валеріївна

Название: Повышения квалификации
Цена: 1 000 Грн.
Телефон:(057)7339703
Тел. моб.:(063)9767513
E-mail: аll***@gmаil.соm
Место:Харьковская область, Харьков
Все объявления с этим телефоном
Все объявления с этим телефоном
Все объявления с этим E-mail адресом
 
РаспечататьДата: 21.08.2017 13:14
Отослать другу
Напомнить
  Сообщить о нарушении

Доска Объявлений © ss.ua 2017  |  Вопросы по размещению объявления  |  Правила | RSS | API